باکارات

قوانین بازی:

بازی باکارات پیش بینی دست برنده با داشتن امتیاز نزدیک به 9 است.میزبان بازی یک دیلر است و بازی با هشت دسته 52 تایی کارت استاندارد انجام می شود. ارزش کارت ها بدین شرح است:

 

. آس ها کمترین کارت هستند و هر کدام به اندازه یک امتیاز ارزش دارند.

. کارت های 2 تا 9 با اندازه ارزش عددی خود امتیاز دارند.

. کارت های شماره 10 و کارت های صورت (سرباز و بی بی و شاه) هر کدام ارزش صفر را دارند.
 

در بازی اصلی باکارات فقط ارزش عددی کارتها مهم است و خالهای هر کارت (دل و پیک و خاج و خشت) اهمیتی ندارد.

قبل از هر دیل (توزیع کارت) باید پیش بینی‌ کنید ارزش کدامیک از دو دستِ بانکِر (Banker)  یا بازیکن(Player) به عدد ۹ نزدیکتر است.

شما گزینه ی دیگری نیز دارید و می توانید شرط ببندید که آن دور بازی مساوی (tie) می شود و این زمانی رخ می دهد که ارزش دست بازیکن و بانکر مساوی شود.

دیلر با توزیع کردن دو کارت برای بازیکن و دو کارت برای بانکر بازی را شروع می کند.

دو دست در این بازی هست: یکی دست بازیکن و دیگری دست بانکر.

زمانی که ارزش دست بازیکن و بانکر مساوی باشد، آن دور مساوی (tie) به پایان می رسد.

ارزش دست با جمع امتیاز کارت‌ها مشخص می شود. اگر امتیاز دست از ۱۰ بیشتر شد، ۱۰ تا از آن کم می شود تا ارزش دست مشخص شود.

برای مثال دستی که شامل 7 و 9 میباشد ارزش آن برابر 6 است ( 6=16-10 و 16=7+9 ) . همچنین ارزش کارتهای صورت به اضافه 9 می شود 9. (شاه + 9 = 9)

اگر ارزش دو کارت ابتدایی بانکر یا بازیکن برابر 8 یا 9 باشد (8 یا 9 عدد طبیعی) ، کارت دیگری به هر کدام از دست ها داده نمی شود.

اگر ارزش دو کارت ابتدایی بانکر یا بازیکن برابر 0-7 باشد قانون کارت سوم (Third Card Rule ) اجرا می شود  که در آن تصمیم گرفته می شود.

کارت سوم به بازیکن داده شود یا بانکر یا به هر دو. بازیکن همیشه در نوبت اول است.

 

دست بازیکن

دو کارت ابتدایی بازیکن

 

0-1-2-3-4-5

بازیکن کارت سوم برمی دارد.

6-7

بازیکن متوقف می شود  stands

8-9  عدد طبیعی

هیچ کارت سومی داده نمی شود.

 

 

 

 

 

 

(برای مشاهده ادامه جدول ها در نسخه موبایل ، جدول را لمس کرده و به جهت مورد نظر هدایت نمایید)

 

دست بانکر

 

دو کارت ابتدایی بانکر

ارزش کارت سوم بازیکن

   

بدون کارت سوم

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

1

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

2

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

3

D

D

D

D

D

D

D

D

D

S

D

4

D

S

S

D

D

D

D

D

D

S

S

5

D

S

S

S

S

D

D

D

D

S

S

6

S

S

S

S

S

S

S

D

D

S

S

7

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

8

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

9

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(برای مشاهده ادامه جدول ها در نسخه موبایل ، جدول را لمس کرده و به جهت مورد نظر هدایت نمایید)

D= Draw (برداشتن)

S= Stand (توقف)

اگر دست بازیکن روی 6 یا 7 متوقف شود (Stand) و مجموع دست بانکر 3، 4 یا 5 باشد باید بردارد (Draw) در حالی که اگر مجموع دست بانکر  6 باشد باید توقف کند.هرکس که دست نزدیک به 9 بگیرد برنده است.

 ​​​​

شرط های کناری  SIDE BETS

 

شرط های کناری

توضیحات

شرط جفت آوردن بازیکن (Player Pair)

دو کارت اول دست بازیکن یکی باشد و جفت را بسازد.

شرط جفت آوردن بانکر (Banker Pair)

دو کارت اول دست بانکر یکی باشد و جفت را بسازد.

شرط جفت کامل

25:1 اگر دو کارت مثل هم (از یک نوع و ارزش) به عنوان دو کارت ابتدایی به بازیکن یا بانکر داده شود.

200:1 اگر دو کارت مثل هم (از یک نوع و ارزش) هم به بانکر و هم به بازیکن داده شود.

شرط هر دو جفت

یا دست بانکر یا بازیکن جفت باشد.

شرط بونوس بازیکن

وقتی که بازیکن دور را روی یک 8 طبیعی یا 9 و یا حداقل با 4 امتیاز ببرد.

شرط بونوس بانکر

وقتی که بانکر دور را روی یک 8 طبیعی یا 9 و یا حداقل با 4 امتیاز ببرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرداخت ها:

پرداخت ها به نوع شرط ها بستگی دارد.

 

بازیکن

1:1

بانکر

1:0.95

(کمیسیون 5%)

مساوی (tie)

8:1

جفت بازیکن

11:1

جفت بانکر

11:1

جفت کامل

یک جفت: 25:1

دو جفت: 200:1

هر دو جفت

5:1

بونوس بازیکن/بانکر

ضریب ترکیب دست

. برد دست غیر طبیعی با اختلاف ارزش 9 امتیاز: 1/30 (یا همان 31 اعشاری)

. برد دست غیر طبیعی با اختلاف ارزش 08:  1/10 (یا همان 11 اعشاری)

. برد دست غیر طبیعی با اختلاف ارزش 7 : 1/6

. برد دست غیر طبیعی با اختلاف ارزش 6 : 1/4

. برد دست غیر طبیعی با اختلاف ارزش 5 : 1/2

. برد دست غیر طبیعی با اختلاف ارزش 4 : 1/1

. برد دست طبیعی، 1/1

. دست طبیعی مساوی (tie)