شرط بندی فوری

تمامی آیتم های برگه شرط بندی را حذف می کند و اجازه می دهد که به سرعت شرط تکی ببندید. با انتخاب شرط فوری و تعیین مبلغ مورد نظر، از آن پس کافیست بر روی ضریب بازی ها کلیک کنید تا به سرعت شرط بسته شود.
 
توصیه می شود تا زمانی که کامل با برگه شرط بندی آشنا نشده اید و تجربه کافی ندارید از گزینه "شرط فوری" استفاده نکنید.


 در پیش بینی های سریع شما این امکان را دارید که بر روی تمام رخداد های بازی فوتبال زنده ثبت شرط کنید. شما با این نوع پیش بینی می توانید بر روی پنالتی ها، کرنر ها، ضربات آزاد و هر رخدادی که قرار است که قرار است بین دقایق 1 الی 5 رخ دهد ثبت شرط کنید. دقیقه 1 به 00:00 - 00:59 ثانیه بازی می گوییند. دقیقه 5 به 04:00 - 04:59 ثانیه بازی می گوییند. توجه داشته باشید در این نوع پیش بینی مدت زمان مصدومیت محسابه نمی شود.