شرط سیستمی

شرط سيستم ریسک شما را نسبت به شرط میکس کم می کند و در حالتی كه انتظار برد همه شرطها وجود ندارد استفاده می شود، ولي بدليل همين كاهش ريسك، ضريب برگشت سود نيز كاهش خواهد يافت. بسته به تعداد شرطهای انتخابی، سیستم شرطی کمتر از تعداد شرط های انتخابی را می پذیرد. برای مثال اگر 3 شرط را انتخاب کنید 2/3 گزینه شماست، ولی اگر 4 بازی انتخاب کنید سيستم هم گزینه 2/4 و هم 3/4 را به شما ارائه می نماید. برای مثال در شرط سيستم 2/4 که 2 از 4 خوانده می شود از بین 4 بازی انتخابی شما، سیستم کمبوهای 2 تایی ایجاد می کند

مثال چهار انتخاب را در نظر بگیرید: : A-B-C-D 
 کمبوهای حاصل از سیستم 2 از 4 عبارتند از : AB – AC – AD – BC – BD – CD  
 مشاهده می کنید که اگر انتخاب D بازنده شود، همچنان 3 شرط کمبوی 2 تایی برنده می شوند (AB – AC– BC). 

 مثال دیگر شرط سیستم 3/4 یا 3 از 4 میباشد که از بین 4 انتخاب شما کمبوهای 3 تایی ایجاد می گردد و عملا 4 شرط کمبوی 3 تایی خواهید داشت:
 ABC – ABD –  ACD – BCD

در این نوع شرط مبلغ برد شما بسته به ضرایب شرط های برنده ی شماست. در مثال بالا اگر تیم A بازنده باشد هنوز امکان برد در شرطی که گزینه ی A را ندارد هست(BCD). مزیت این نوع شرط این است که بر خلاف شرط کمبو یا میکس که با یک باخت همه شرط های شما بازنده است، در سیستم مبلغ برگشتی شما با از دست دادن یک بازی صفر نخواهد بود.

دقت کنید که در شرط سیستم، هر مبلغی که انتخاب نمایید آن مبلغ بر روی تمامی شرط های کمبو گذاشته خواهد شد.
 به عنوان مثال در شرط 3 از 4 بالا، چنانچه 10 تومان برای شرط انتخاب شود، معادل 10  تومان از حساب کاربری کسر و 4 شرط 2.5 تومانی بسته خواهد شد. در سایت ما شما می توانید از ماشین حساب سیستم که در نسخه کامپیوتر موجود است برای محاسبه مبلغ برد ممکن خود استفاده کنید.

 

نمونه شرط میکس در نسخه دسکتاپ:

 

نمونه شرط میکس در نسخه موبایل: